Patienten Informationen

Váš dobrý pocit je našou prioritou.

Profitujte s našich služieb:

  • Krátka čakacia doba na termín vyšetrenia ako aj na samotné vyětrenie
  • Príjemná atmosféra
  • Tlmočenie do/zo slovenčiny/ češtiny
  • Moderné, krátko trvajúce vyšetrenia
  • Certifikovaní lekári garantujú najvyššiu úroveň rádiologickej diagnostiky
  • Konzultácia s vyšetrujúcim lekárom pred aj po vyšetrení
  • CT-prístroje s minimálnou radiačnou záťažou
  • Podanie lieku na upokojenie v prípade klaustrofóbie
  • Dobrá dopravná dostupnosť, parkovacie miesta k dispozícii