Magnetická rezonancia – MR

Magnetická rezonancia je jednou z najdôležitejších zobrazovacích metód v modernej lekárskej diagnostike. Je to bezbolestné vyšetrenie bez radiačnej záťaže.

V našom zariadení ponúkame nasledujúce vyšetrenia:

  • MR vyšetrenie hlavy, chrbtice, krku, mozgu
  • MR vyšetrenie srdca, hrudnej steny, prsníkov
  • MR vyšetrenie v oblasti brucha
  • MR v oblasti malej panvy
  • MR muskuloskeletálneho systému
  • MR angiografia (vyšetrenie ciev)
  • MR temporomandibulárneho kĺbu (čeľustný kĺb)
  • Celotelové MR
  • Check-up
Kontaktujte nás. V prípade neistoty Vám poradíme to správne vyšetrenie pre Vás.